Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng XH học tập giai đoạn 2021-2030” và ký kết chương trình phối hợp
  • Cập nhật: 31/03/2022
  • Lượt xem: 2190 lượt xem

Ngày 30/3, Hội Khuyến học huyện Thanh Ba vừa tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 để triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học huyện với các đoàn thể và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị.


Với mục tiêu tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trong đó, huyện Thanh Ba phấn đấu đến năm 2030: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ mức độ 2; phấn đấu duy trì vững chắc và từng bước nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; duy trì vững chắc chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3; duy trì và nâng cao chuẩn PCGD THCS. Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân: 70% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng sống; khoảng 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo, bồi dưỡng  trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 15% dân số có trình độ đại học trở lên.Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 80% các cơ sở GDPTT, GDTX, GDNN và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lí, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 90% các trung tâm Học tập cộng đồng ứng dụng CNTT trong quản lí, tổ chức hoạt động giao dục...


Để đạt được các mục tiêu đề ra, huyện Thanh Ba yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, CCVC, người lao động và toàn thể Nhân dân thực hiện các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và huyện về chủ trương xây dựng xã hội học tập, về khuyến học, khuyến tài, từng bước nâng cao dân trí của toàn xã hội đáp ứng yêu cầu học tập của thời kỳ mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Các địa phương, đơn vị xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải được thực hiện đồng bộ và thường xuyên; phải xây dựng kế hoạch từ năm, từng giai đoạn, có đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và thông tin báo cáo đầy đủ. 


 

Tại Hội nghị, Hội khuyến học huyện Thanh Ba đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến hộc Việt Nam, khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa V và tổ chức Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học huyện với: Phòng GD & ĐT, Liên đoàn Lao động huyện, Ban đại diện Người cao tuổi, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện Đoàn thanh niên và Hội Cựu Giáo chức huyện./.

Hải Minh