Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022
  • Cập nhật: 13/11/2021
  • Lượt xem: 6884 lượt xem

Học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì thi đua học tốt  (Ảnh chụp trước ngày 14/10/2021)

 

(baophutho.vn) - Ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 1597/SGD&ĐT-KHTC về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022.

Theo đó, để công tác quản lý thu, chi các khoản thu trong các cơ sở giáo dục đi vào nền nếp, đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 và trong quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau:

Các khoản thu theo quy định bao gồm: Học phí, thu giá dịch vụ, BHYT học sinh. Vận động tài trợ việc tiếp nhận nguồn tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Các khoản thu hộ, chi hộ đó là: Bảo hiểm thân thể; các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện (nếu có); sổ liên lạc điện tử… 

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường: Yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh sau đó mới tổ chức thực hiện. Các đơn vị không được thực hiện việc thu tiền (kể cả tạm thu) khi chưa thực hiện trao đổi, thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Các cơ sở giáo dục không thực hiện khoản thu này (khoản kinh phí này do cha mẹ học sinh thực hiện).

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc công tác thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022, lưu ý không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm; đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT và các cấp quản lý.

Hiền Mai

Nguồn: http://baophutho.vn/giao-duc/202111/tiep-tuc-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-thu-su-dung-cac-khoan-thu-trong-cac-co-so-giao-duc-nam-hoc-2021-2022-180950