Thanh ba quy hoạch phát triển xây dựng các khu cụm công nghiệp đến năm 2030
  • Cập nhật: 11/05/2022
  • Lượt xem: 1966 lượt xem

Thanh ba có tiềm năng và thế mạnh về phát triển công nghiệp. với hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Tuyến Quốc lộ 2; Quốc lộ 2D và đặc biệt sau khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ được hoàn thành sẽ là động lực lớn để phát triển kinh tế khu vực phía tây Nam của Huyện. Ngoài các khu, cụm CN đã được phê duyệt huyện Thanh Ba còn có thể phát triển thêm 01- 02 cụm công nghiệp tại địa bàn xã Quảng Yên, Đại An và Đông Lĩnh.


Trong công tác Quy hoạch sử dụng đất các khu, Cụm Công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 đã được tỉnh phê duyệt tại quyết định 2192/QĐ- UBND ngày 31/8/2021 cụ thể : Đất khu công nghiệp : Quy hoạch 01 khu công nghiệp Thanh ba nằm trên địa bàn 3 xã : Đại An, Đông Lĩnh, Quảng Yên với diện tích 365 ha; Đất cụm công nghiệp: Diện tích quy hoạch 261,74 ha, trong đó diện tích hiện trạng 59,95ha, diện tích tăng thêm là 201,79 ha gồm 4 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Bãi Ba số 2: trên địa bàn 2 xã Chí Tiên, Sơn Cương với diện tích 75 ha; Cụm công nghiệp Quảng Yên trên địa bàn 2 xã Đại An, Quảng Yên với diện tích 75 ha, trong đó diện tích tăng thêm 75 ha; Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành: trên đìa bàn 2 xã Chí Tiên, Đông Thành, với diện tích 75 ha, trong đó diện tích  hiện trạng 47,92 ha, diện tích tăng thêm 25,71 ha; Cụm công nghiệp làng nghề phía Nam Thanh Ba trên địa bàn 2 xã Đỗ Sơn, Thanh Hà, với diện tích 36,74 ha, trong đó diện tích hiện trạng 11,3 ha, diện tích tăng thêm 25,71 ha .

Theo dự thảo báo cáo phương án, hợp phần quy hoạch các ngành, lĩnh vực để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phân bổ trên địa bàn huyện Thanh ba đối với đất khu công nghiệp là 75 ha ( Giảm 290 ha), Đất cụm công nghiệp là 245 ha (giảm 16,74 ha). Hiện nay cả 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất.


Về tiến độ thực hiện các dự án: Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Cụm công nghiệp Làng nghề phía Nam Thanh ba đã hoàn thành, đưa vào sử dụng diện tích 11,5 ha. Đang tiến hành giải phóng mặt bằng các diện tích được phê duyệt mở rộng; Cụm công nghiệp Bãi Ba số 2 đang thực hiện thi công giải phóng mặt bằng; Đối với cụm công nghiệp Quảng Yên chưa triển khai thực hiện./.

Thu Hà