Thẩm định, xét công nhận chỉ tiêu tiếp cận pháp luật xã NTM tại Mạn Lạn và Quảng Yên
  • Cập nhật: 03/12/2021
  • Lượt xem: 3882 lượt xem

Ngày 3/12, đoàn thẩm định Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định việc thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xét, công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2020 tại xã Mạn Lạn và xã Quảng Yên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hòa Bình - Trưởng phòng Tư pháp huyện


Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định việc thực hiện chỉ tiêu 18.5 về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.


Qua kiểm tra thực tế cũng như đánh giá hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 18.5 cho thấy xã Mạn Lạn và xã Quảng Yên đã có sự quan tâm trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật như: Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Đảm bảo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân, từ đó tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt ở mức cao; Đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Thực hiện công khai, minh bạch các nội dung theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã. Do đó, xã Mạn Lạn và xã Quảng Yên được chấm đạt chỉ tiêu 18.5 về xây dựng xã tiếp cận pháp luật.


Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị: Ủy ban nhân dân các xã Mạn Lạn, Quảng Yên tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những tháng còn lại của năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, xã cần phát huy kết quả đạt được thông qua việc nâng cao hơn nữa sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân  xã, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm có liên quan; tổ chức thực thi tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba