Tập huấn kỹ năng kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
  • Cập nhật: 13/12/2021
  • Lượt xem: 3139 lượt xem

Ngày 13/12, UBND huyện Thanh Ba tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng kiểm soát, rà soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.


Tại buổi tập huấn các đồng chí lãnh đao, cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn đã được giới thiệu một số nội dung cơ bản về hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, các hình thức theo dõi, đánh giá TTHC hàng năm; Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đề án 468 và điểm mới của Nghị định số 107/NĐ-CP sửa đổi, bôe sung 1 số điều của Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Sau hội nghị này, các đồng chí dự tập huấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mà đơn vị, địa phương đang cung cấp; lợi ích của việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử để người dân, doanh nghiệp được biết. Nhằm góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời cũng góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn./.

Hải Minh - Quang Mạnh