Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thục Luyện, thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn)
  • Cập nhật: 03/11/2021
  • Lượt xem: 6552 lượt xem

Ngày 2/11/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 2421/SGTVT-QLVT,PT&NL thông báo việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch ở cấp độ 4.

Theo thông báo của Sở Y tế, hiện nay trên địa bàn có dịch COVID-19 ở cấp độ 4 gồm xã Thục Luyện và thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Sở Giao thông vận tải thông báo:

Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm:

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên; trừ các trường hợp phương tiện được điều động làm nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện.

- Tạm dừng hoạt động đối với bến xe khách Thanh Sơn, địa chỉ tại thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Các phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc đi qua địa bàn thị trấn Thanh Sơn, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn không được dừng đỗ, đón trả khách.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 2/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.