Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW tại Thanh Ba
  • Cập nhật: 06/05/2022
  • Lượt xem: 3166 lượt xem

Ngày 6/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vi Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại BTV Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Ba. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.
Thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã kịp thời cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ và toàn diện gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã tạo sự nhất quán, đồng thuận cao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp. Một số cấp ủy cơ sở đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí Bí thư Huyện ủy được triển khai nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; kỷ cương, dân chủ được phát huy trong tất cả lĩnh vực, từ đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Từ năm 2020 đến nay, không có tổ chức Đảng yếu kém và không hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên; KTXH có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,52%/năm; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; 18/18 xã đạt chuẩn NTM. Huyện phấn đấu đến năm 2023 được công nhận huyện đạt chuẩn NTM…
Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của BTV Huyện ủy Thanh Ba và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy.


Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, BTV Huyện ủy Thanh Ba cần kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm theo tinh thần Nghị quyết. Duy trì thực hiện nghiêm túc; đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất; làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Đồng thời, khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển…/.

Hải Minh - Hoài Vũ