Hướng dẫn, trợ giúp giải quyết TTHC trực tuyến tại xã Khải Xuân
  • Cập nhật: 23/11/2021
  • Lượt xem: 3309 lượt xem

Ngày 23/11, Sở thông tin truyền thông phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, Bưu điện tỉnh Phú Thọ và VNPT Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn, trợ giúp giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã Khải Xuân.


Năm 2021, huyện Thanh Ba đã lựa chọn 3 xã: Khải Xuân, Hoàng Cương và Quảng Yên là các xã có thể đáp ứng đủ yêu cầu về nguồn lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để hướng dẫn triển khai 2 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai mức độ 3, tiến tới mức độ 4 gồm: Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền ở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do cá nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận và Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba nhấn mạnh:  Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong khi việc giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai ngày càng nhiều, vì vậy huyện Thanh Ba đã lựa chọn danh mục TTHC về lĩnh vực đất đai để ưu tiên thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, bước đầu sẽ có nhiều vướng mắc, khó khăn nhưng trên tinh thần khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó. Các phòng chức năng, các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, hưỡng dẫn tận tình, đầy đủ, giải thích chặt chẽ cho nhân dân hiểu đồng thời nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử từ đó tạo tiền đề triển khai nhân rộng ra toàn huyện./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba