Họp Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  • Cập nhật: 07/03/2023
  • Lượt xem: 1009 lượt xem

Ngày 7/3, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Mô hình “Dân vận khéo” năm 2022,triển khai xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thanh Ba đã triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trên cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: các hội nghị, qua hệ thống loa truyền thanh, thông qua các việc làm hữu ích, gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình của tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền vận động... qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo".  Kết quả có 32 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực được đăng ký thực hiện, trong đó, có 13 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, NTM nâng cao, đô thị văn minh; 12 mô hình lĩnh vực văn hóa, xã hội; 4 mô hình lĩnh vực QP-AN và 3 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động tập hợp quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng quê hương Thanh Ba ngày càng phát triển.
Để  phong trào “Dân vận khéo” thực sự có hiệu quả trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, thể hiện được tính hiệu quả của Ban Chỉ đạo.  Đồng thời, nghiên cứu triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn mô hình phù hợp để có mô hình thật sự tiêu biểu, chú trọng việc duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên địa bàn…

Hải Minh