Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025; 2021-2026
  • Cập nhật: 07/04/2022
  • Lượt xem: 3264 lượt xem

Ngày 7/4, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức các hội nghị (Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 1, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2) để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020-2025; 2021-2026; Quy hoạch giai đoạn 2025-2030, 20026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực, Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã thị trấn, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt


Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  khẳng định: Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ, trong thời gian qua, công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý của huyện Thanh Ba được thực hiện đúng theo quy định. Qua đó, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ cũng như tính kế thừa, phát triển, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ của huyện Thanh Ba. Trong một nhiệm kỳ, công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện một lần. Tuy nhiên, theo các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm sẽ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và thực hiện đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện. Đây là nét mới trong quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương; của Tỉnh đánh giá công tâm, khách quan và bổ sung vào quy hoạch những cán bộ đủ điều kiện, đồng thời rà soát những cán bộ không đủ điều kiện để đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo của huyện.   


Các đại biểu tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt

Việc quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện, nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý bo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện.


Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung quy hoạch

 Tại các Hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua danh sách rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh cán bộ quản lý gồm chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND- UBND huyện; chức danh các ban xây dựng đảng... Hội nghị đã tiến hành quy trình các bước, thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định./.

 

Hải Minh