Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022
  • Cập nhật: 21/04/2022
  • Lượt xem: 4653 lượt xem

Ngày 15/4/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 114/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa trong việc cung ứng, nhập khẩu và tiêm vắc xin cho trẻ em.

Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi trong tháng 4/2022. Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022 cho các đối tượng cần tiêm để các cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn vào tháng 9/2022.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, triển khai nhanh hơn nữa việc cung ứng, tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để đạt mục tiêu đề ra trong phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 cho các đối tượng trong chỉ định tiêm, nhất là các đối tượng rủi ro cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, người lao động tại các khu công nghiệp, đô thị lớn...

Đẩy mạnh việc chủ động sản xuất vắc xin, thuốc chữa bệnh, kít xét nghiệm với việc đơn giản thủ tục hành chính đến mức tối đa nhất có thể, nhưng phải bảo đảm đúng quy định hiện hành, nhất là chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mRNA.

Lệ Thủy (Báo Phú Thọ)