Giỗ tổ Hùng Vương – Bức thông điệp cho hậu thế !
  • Cập nhật: 01/04/2022
  • Lượt xem: 2643 lượt xem

Trong lịch sử hình thành các quốc gia trên thế giới, chưa có một quốc gia nào lại có nguồn gốc ra đời thông qua một hệ thống truyền thuyết dân gian sinh động và đầy tính thuyết phục như truyền thuyết về các Vua Hùng chọn đất đóng đô dựng nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tìm ra bức thông điệp qua những tư liệu lịch sử quý giá đó mà khái quát hoá thành chân lý bằng lời dạy bất hủ:

 
 “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
 
Đó là lời nhắn nhủ, hiệu triệu để các thế hệ cháu con cùng nhau gìn giữ “giang sơn bờ cõi” và viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc đến hôm nay và cả mai sau. Xuyên suốt hàng nghìn năm kể từ thuở “khai thiên lập địa” đến thời đại Hồ Chí Minh với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bức thông điệp ấy luôn được các thế hệ người Việt nam kế tiếp nhau gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần vô cùng quý giá để truyền từ đời này sang đời khác và coi giá trị truyền thống ấy trở thành "quốc bảo" của cả dân tộc Việt Nam. Bức thông điệp "Giỗ Tổ Hùng Vương" ngày càng được giải mã để làm rõ thêm nhiều giá trị về tính linh thiêng và nhiều giá trị truyền thống đạo lý quý báu được ẩn sâu trong những giá trị về truyền thống, đạo lý " Uống nước nhớ nguồn"; " Ăn quả nhớ người trồng cây" và đó chính là nguồn động lực tạo nên sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tạo thành một khối thống nhất trong tình ruột thịt gắn kết với hai tiếng thiêng liêng "Đồng bào". Cũng từ bức thông điệp vô cùng quý báu đó, Đảng và Nhà nước ta đã làm tăng thêm giá trị nhân văn và ngày càng làm sáng tỏ ý nghĩa khoa học to lớn về bản chất mang tính quy luật của lịch sử, làm cho nó trở thành như một quy luật bất biến của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình phát triển của dân tộc: “ Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”.