Đảng bộ Thị trấn Thanh Ba tích cực chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 29/03/2022
  • Lượt xem: 2703 lượt xem

Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Thị Trấn Thanh Ba đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm.


Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Thị  trấn Thanh Ba đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các chi bộ và các cuộc họp khu, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các vấn đề đảng viên và nhân dân phản ánh đều được giải đáp kịp thời ngay tại hội nghị. Đối với những vấn đề quan trọng hoặc khó giải quyết, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ bàn bạc, thảo luận dân chủ,  từ đó đưa ra quyết sách đúng đắn nhất. Cách làm này đã tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng chí  Nguyễn Văn Khai  Bí thư Đảng bộ Thị trấn cho biết: Đảng bộ Thị Trấn Thanh ba hiện có  10 chi bộ trực thuộc với 767 đảng viên. Để xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ , Đảng bộ Thị Trấn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể; đồng thời thống nhất quan điểm chỉ đạo xây dựng chương trình công tác hàng năm khoa học, đồng bộ và hiệu quả. Ngoài ra, Đảng ủy còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.       

  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong năm 2021 Đảng bộ kết nạp được 8 đảng viên mới; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, việc lãnh đạo phòng, chống dịch COVID-19 được Đảng ủy triển khai kịp thời, hiệu quả, Đảng ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với 10 Tổ COVD cộng đồng phụ trách các hộ gia đinh F0, phòng, chống dịch


Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Thị Trấn Thanh Ba  đang thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu tiên, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Thu Hà