Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Vân Lĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Cập nhật: 15/03/2023
  • Lượt xem: 972 lượt xem

Ngày 15/3, Hội Nông dân xã Vân Lĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Tụ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và trên 54 đại biểu đại diện cho trên 420 hội viên nông dân trong toàn xã.
Nhiệm kỳ qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Nông dân xã Vân Lĩnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân do Đại hội đề ra. Tổ chức hội được củng cố vững mạnh, chỉ tiêu phát triển hội viên và giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, Hội nông dân xã đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Qua đó, xuất nhiều nhiều mô hình kinh tế do hội viên làm chủ có thu nhập hàng triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Hàng năm, có từ 240-250 hội viên đạt hộ SXKD giỏi các cấp...