ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN THANH BA LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
  • Cập nhật: 23/03/2023
  • Lượt xem: 534 lượt xem

Sáng ngày 23/3, Thị trấn Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn lần VI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hà Trường Sơn - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT; đồng chí Nguyễn Văn Khai - HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thanh Ba; lãnh đạo Hội nông dân huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Thanh Ba.
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội Nông dân Thị trấn Thanh Ba đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chấp hành Hội đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất từ đó vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm có trên 300 hội viên tham gia đăng ký. Số hộ đạt SXKD giỏi các cấp đạt trên 60% so hộ đăng ký. Phong trào tiếp tục phát triển, có sức lan toả trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề dịch vụ dịch vụ đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, tập huấn nhằm giúp hội viên có kiến thức trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần giảm số hộ nghèo nay còn 4,32% hộ nghèo theo tiêu chí mới.


Bên cạnh đó, Hội nông dân Thị trấn đã thực hiện hiệu quả việc vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động thiết thực như: hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, công lao động …để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương....Ngoài ra, Hội luôn tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề, tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện hoạt động ủy tác tổ chức Hội với ngân hàng chính sách xã hội huyện, đến nay Hội quản lý 4 tổ TK&VV, với tổng số dư nợ khoảng 6,3 tỷ  đồng.Với mục tiêu “Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của Nông dân trong phát triển kinh tế Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Góp phần xây dựng thị trấn Thanh Ba giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt những nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đã đề ra.