Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 30/11/2021
  • Lượt xem: 4482 lượt xem

Chiều ngày 30/11, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng VH &TT huyện và toàn thể cán bộ viên chức 2 đơn vị Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch tham dự.


Theo Quyết định 2981 ngày 16 /11/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Du lịch huyện và Đài truyền thanh huyện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cơ sở.


Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 3 phó Giám đốc, 15 viên chức chính thức, 4 cán bộ tăng cường và 5 hợp đồng  thuộc các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí Nguyễn Hùng Thắng - HUV, Trưởng Đài truyền thanh huyện được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa,Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện kể từ ngày 1/12/2021.


Tại hội nghị công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng Trung tâm và phát biểu giao nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh: Việc sáp nhập và thành lập Trung tâm là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy. Đồng chí đề nghị: Ngay sau khi được thành lập Trung tâm sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện trong giai đoạn mới./.

Hải Minh - Quang Mạnh (Đài TT Thanh Ba)