Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thanh Ba triển khai nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 29/03/2022
  • Lượt xem: 2919 lượt xem

Ngày 29/3/2022 Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Thanh Ba triển khai thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội năm 2022 đạt hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.Hội nghị đã thông qua kết quả triển khai vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021, kế hoạch vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban vận động Quỹ “vì người nghèo” huyện phụ trách xã, thị trấn; Năm 2021, tổng các nguồn thu do tỉnh hỗ trợ và huyện phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 3tỷ 120 triệu đồng, Ban vận động đã hỗ trợ làm nhà và thực hiện các chương trình an sinh xã hội như chi quà tết, hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình hộ nghèo bị thiên tai, khó khăn đột xuất với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.


Theo kế hoạch, năm 2022 Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” huyện Thanh Ba sẽ thực hiện hỗ trợ làm mới 40 nhà Đại đoàn kết, với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà cùng các chương trình an sinh xã hội khác. Để thực hiện được mục tiêu này đồng chí Phó Bí thu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động tham gia đóng góp ủng hộ, giao cho mỗi tổ chức hội và đoàn thể vận động ủng hộ xây dựng 2 nhà, Đảng ủy chính quyền các địa phương cần tích cực chủ động vào cuộc góp phần cùng chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Thu Hà