Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba thông qua một số nội dung quan trọng
  • Cập nhật: 16/12/2021
  • Lượt xem: 2798 lượt xem

Sáng ngày 16/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Ba tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Dự toán ngân sách năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba

Năm 2021, với sự quyết tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện Thanh Ba đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, khâu đột phá, quyết liệt chủ động phòng chống dịch COVID-19. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 237,3 tỷ đồng, bằng 186,6% so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu cân đối chi thường xuyên gần 58,33 tỷ đồng bằng 120,2%. Có 11/12 chỉ tiêu ước thu đạt và vượt dự toán HĐND giao. Chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả các chế độ chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổng chi ngân sách địa phương ước 700 tỷ đồng bằng 142%. Trong đó chi cân đối ngân sách là 605 tỷ đồng, bằng 122,6% so với dự toán.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025: Năm 2022, dự kiến khả năng huy động vốn đầu tư công khoảng 188,5 tỷ đồng. Trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 76,5 tỷ đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 60 tỷ đồng, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên 52 tỷ đồng; Tổng nguồn lực đầu tư khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 là 2.231 tỷ đồng, trong đó, nhu cầu vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp huyện quản lý là 251,2 tỷ đồng.

Sau khi nghe các nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Kim Chi thống nhất với dự toán phân bổ ngân sách năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí đề nghị: Đối với chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối mở rộng Thị trấn Thanh Ba từ đường tỉnh lộ 314 kết nối với 314B giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp thực hiện các bước để công trình sớm được triển khai. UBND huyện giao Phòng Tài Chính - Kế hoạch và các phòng, ban liên quan tiếp thu các ý kiến của đại biểu; tăng cường phối hợp, trao đổi sớm hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình để trình tại Kỳ họp Ba, HĐND huyện khóa XIX đảm bảo tính chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định./.

Hải Minh