Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị lần thứ Tám khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Cập nhật: 28/03/2022
  • Lượt xem: 2655 lượt xem

Ngày 28/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị lần thứ Tám (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.Trong Quý I năm 2021, với sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo điều hành, sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Thanh Ba duy trì ổn định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 58,6 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 69,8%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 89,5%...Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, chính sách người có công được quan tâm chú trọng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo và thực hiện sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng được củng cố.


Tại Hội nghị, Ban chấp hành Huyện ủy Thanh Ba đã quán triệt một số nội dung: Quy định số 46,47,48,49,50 của Ban Bí thư; Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết giữa Đảng ủy các xã, thị trấn với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba về tăng cường công tác lãnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Đảng và phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025.Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, đảng bộ các xã, thị trấn cần phải nghiêm túc nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế để phân tích, đánh giá. Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm, các đơn vị, địa phương tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi, bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn đảm bảo tiến độ; tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để thu hút các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, sớm hoàn thành hạ tầng các khu, CCN trọng điểm; chú trọng phát triển nông nghiệp  theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao; Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn XH trong xây dựng huyện Thanh Ba trở thành huyện NTM; 2 xã Thanh Hà và Đồng Xuân đạt xã NTM nâng cao; Làm tốt công tác thu, chi ngân sách, quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Đẩy mạnh công tác XH hóa, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục, y tế... Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò của người đứng đầu; tăng cường chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch bầu trưởng khu dân cư và Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022.