Bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 -2026
  • Cập nhật: 16/11/2021
  • Lượt xem: 5004 lượt xem

Sáng ngày 16/11/2021, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành, thị; các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu trung tâm huyện Thanh Ba có 35 đại biểu HĐND huyện và tại điểm cầu 19 xã, thị trấn có 431 đại biểu HĐND cấp xã. Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 16 đến ngày 18/11/2021), các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu 06 chuyên đề bồi dưỡng, gồm:Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vẫn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng của đại biểu H ĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết và Kỹ năng xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.


Tại Hội nghị tập huấn, ngoài phần trình bày của các báo cáo viên là đại biểu có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử, các đại biểu còn được trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc để làm rõ các vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra, từ đó tăng cường kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu; góp phần thực hiện tốt chức năng người đại biểu và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau hội nghị, các đại biểu có thể áp dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn./.

Hải Minh