Thanh Ba phát động Cuộc thi “Xây dựng video hướng dẫn cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình”
  • Cập nhật: 18/02/2022
  • Lượt xem: 1783 lượt xem

Phòng GD&ĐT Thanh Ba phát động Cuộc thi “Xây dựng video hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình” tới 100% các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.


Cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy học; cung cấp nguồn tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ giáo viên hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình phù hợp với điều kiện, bối cảnh phòng, chống dịch Covid -19.

Các sản phẩm tập trung vào nội dung: Hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ sinh hoạt; chế độ ăn; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo vệ sinh; công tác đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích; các hoạt động vui chơi trải nghiệm theo các lĩnh vực phát triển để đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối các độ tuổi dành cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 12/2021 đến trung tuần tháng 2/2022. Các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên tích cực, sôi nổi hưởng ứng tham gia. Đến hết ngày 15/02/2022, Ban Tổ chức đã nhận 42 sản phẩm dành cho tất cả các độ tuổi mầm non của 20 đơn vị trường học và 01 nhóm trẻ tư thục. Dự kiến trong tháng 2/2022 Ban Tổ chức chấm, trao giải cuộc thi, đây là một hoạt động thiết thực của các nhà trường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thanh Mai - Phòng GD&ĐT