Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và phát động phong trào thi đua năm 2022
  • Cập nhật: 01/03/2022
  • Lượt xem: 5807 lượt xem

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”.


Nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, Ban CHQS huyện Thanh Ba chú trọng đột phá, đổi mới huấn luyện theo kết luận của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện có hiệu quả theo phương châm: “Cơ bản - Thiết thực - vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thảo, hội thi; Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời bình gắn với xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện… Huấn luyện đảm bảo toàn diện, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, chỉ đạo các đơn vị xây dựng công trình trường bắn, thao trường huấn luyện chặt chẽ, hiệu quả;  Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện cơ động, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội; đổi mới tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập… Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác”, “Mọi quân nhân gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn”...


Tại hội nghị, Ban CHQS huyện Thanh Ba đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2022 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”./.


Hải Minh