Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
  • Cập nhật: 03/03/2022
  • Lượt xem: 6932 lượt xem

Trong 2 ngày 2 và 3/3, Ban CHQS Huyện Thanh Ba tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Thượng tá Lê Hùng Mạnh - UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy cuộc luyện tập.

 
Nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS huyện Thanh Ba gồm 2 vấn đề: Chuyển LLVT huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Chuyển LLVT huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Trong quá trình luyện tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất phương tiện đảm bảo; tổ chức luyện tập sát thực tế; cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng, đủ nội dung các bước.