Tổ chức GPI Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Đại An – Thanh ba
15/12/2018 11:26

Ngày 01/8/2018, Tổ chức Good People International (GPI/Hàn Quốc) và lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Lễ ký kết biên bản hợp tác dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Đại...