LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN THANH BA TUẦN 29
Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN THANH BA

TUẦN 29

Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021

 

Thứ

Buổi

Thời gian

Nội dung

Địa Điểm

Lãnh Đạo UBND

Phòng ban

Thứ 2
(12/07/2021)

Sáng

08:00

Làm việc với P Y tê, TTYT về dự kiến khu cách ly

P Làm việc

Ô Hải

P Y tế thông báo

08:00

Dự làm việc cùng đoàn của sở Công thương về thực trạng xử lý môi trường CCN

PH3

Ô Tình

KTHT cbi nội dung, các TP theo CV. VP cbi PH

Chiều

14:00

Họp HĐ thẩm định giá trị m3 dự án khu đô thị tại thị trấn thanh ba và phía tây bắc thị trấn

Sở XD

Ô Tình

KTHT cbi nội dung. VP cbi xe

Thứ 3
(13/07/2021)

Sáng

07:30

Kiểm tra một số dự án XD

Ô Hải

P KTHT, Ban QLDA, VP c.bị xe.

Chiều

14:00

Họp TVUB

PH3

LĐUB

Theo CV (VP P.hợp t.mưu chuẩn bị t.bộ các n.dung cần thông qua)

Thứ 4
(14/07/2021)

Sáng

07:00

Dự họp UBND tỉnh về chương trình hỗ trợ bảo vệ môi trường các cụm CN và KH SDĐ giai đoạn 2021-2025

PH1 VPUB tỉnh

Ô Hoàn

KTHT, TNMT cbi tài liệu, VP cbi xe

Chiều

14:00

HN sơ kết công tác QP, quán triết nhiệm vụ diễn tập 2021

BCHQS huyện

Ô Hoàn

Theo CV

Thứ 5
(15/07/2021)

Sáng

07:00

Họp TTHU

Ô Hoàn, theo CV

Theo CV

Chiều

Thứ 6
(16/07/2021)

Sáng

07:30

Hội nghị triển khai công tác BHYT 6 tháng cuối năm

PH số 2 TTHN

Ô Hải

BHXH mời họp và c.bị nội dung, VP c.bị hội trường.

Chiều

Thứ 7
(17/07/2021)

Sáng

Chiều

Chủ nhật
(18/07/2021)

Sáng

Chiều