Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Cá nhân

Mặt trận Tổ quốc

1

Đỗ Văn Tụ

UV BTV, Chủ tịch

3885 236

0983163306

2

Lê Anh Dũng

Phó Chủ tịch

0915431869

Hội Nông dân

1

Nguyễn Viết Đại

HUV, Chủ tịch

3885 148

0989891319

2

Vi Bá Quế

Phó Chủ tịch

0976059620

Hội Phụ nữ

1

Nguyễn Thị Kim Dung

HUV, Chủ tịch

3885 106

0967693286

2

Phạm Thị Bích Hương

Phó Chủ tịch

0971066226

Hội Cựu Chiến binh

1

Vũ Nhật Tân

Chủ tịch

3885 624

0989086756

 

 

 

 

Liên đoàn lao động

1

Bùi Thị Kim Thêu

HUV, Chủ tịch

3885230

0986911478

 2

Đoàn Hữu Quỳnh 

 Phó Chủ tịch

 

 0888488869

Huyện đoàn

1

Đỗ Minh Tuân

HUV, Bí thư

3885 146

0973315575

2

Bùi Đăng Thuận

Phó Bí thư

0979564286

Trung tâm Chính trị

1

Đỗ Hoàng Hải

UV BTV, Trưởng Ban TG, Giám đốc

3885 195

0912896068

2

Chu Thị Kim Thu

Phó Giám đốc

3885 195

0976599666