HĐND huyện Thanh ba Khai mạc kỳ họp thứ 14 - khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021

\

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của huyện Thanh Ba tiếp tục duy trì phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai và thực hiện tích cực hiệu quả. Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước tăng trưởng, Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 110 tỷ đồng đạt 94% so với cùng kỳ, chi ngân sách địa phương 285 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 759,3 tỷ đ tăng 1,7 %, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6% . Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để đạt và vượt mức kế hoạch năm 2020 huyện Thanh Ba phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm đạt từ 7% trở lên so với năm 2019. trong đó Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2 % năm, Công nghiệp xây dựng tăng 9,7 % /năm, dịch vụ thương mại tăng 7,3 % / năm. Phấn đấu xây dựng 5 trường học đạt chuẩn quốc gia và thêm 2 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có 70% chính quyền trở lên đạt vững mạnh không có chính quyền yếu kém.

Phát biểu tại kỳ họp ông Vi Mạnh Hùng TUV – PCT HĐND tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản của kỳ họp HĐND tỉnh đồng thời ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Ba đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đ/c cũng đặc biệt nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ mà huyện Thanh Ba cần tập chung thực hiện trong thời gian tới như quan tâm phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất nông nghiệp đối với các diện tích sau dồn đổi , tăng cường vai trò hoạt động của HĐND. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Thanh ba nghe các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các cơ quan tư pháp, 2 báo cáo tổng kết NQ chuyên đề cùa HĐND huyện về quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Thanh ba giai đoạn 2012- 2020 định hướng đến năm 2030, báo cáo tổng kết NQ 31 HĐND huyện về xây dựng xã Thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoan 2013 – 2020. Đồng thời xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Bầu bổ xung 2 thành viên UBND huyện. Kỳ hop thứ mười bốn HĐND huyện Thanh Ba được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/7/ 2020