Phát huy tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19

870 lượt xem
06/08/2021
Từ lâu truyền thanh cơ sở đã đóng vai trò quan trọng, là cầu nối giúp người dân kịp thời nắm bắt những chủ trương, chính sách, thông tin hoạt động của Trung ương và địa phương. Trên mặt trận chống dịch Covid-19, tiếng loa phát thanh một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của mình trong việc tuyên truyền, định hướng giúp người dân kịp thời nắm bắt, chủ động nâng cao ý thức phòng, chống dịch góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
XÂY DỰNG VÙNG CHÈ HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU
222 lượt xem
Ngày đăng: 28/11/2022
Đổi thay sau 2 năm sát nhập ở Hoàng Cương
759 lượt xem
Ngày đăng: 21/03/2022
Phát triển giao thông để thu hút đầu tư
739 lượt xem
Ngày đăng: 16/03/2022
Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba
603 lượt xem
Ngày đăng: 02/01/2022
GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ GIỎI
632 lượt xem
Ngày đăng: 20/12/2021
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN THANH BA
581 lượt xem
Ngày đăng: 17/12/2021
Thanh Ba miền quê hương yêu dấu
891 lượt xem
Ngày đăng: 14/07/2021
Tin trong huyện tuần 29 huyện Thanh Ba
742 lượt xem
Ngày đăng: 16/07/2021
Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
541 lượt xem
Ngày đăng: 08/07/2021
HẠ NHIỆT MÙA NẮNG NÓNG CÙNG NGÀNH ĐIỆN
643 lượt xem
Ngày đăng: 30/06/2021
Thanh Ba "Vững tin hướng về ngày hội non sông"
612 lượt xem
Ngày đăng: 10/05/2021