Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay NHCS trong công tác giảm nghèo

596 lượt xem
09/07/2021
Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thanh Ba đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
XÂY DỰNG VÙNG CHÈ HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU
223 lượt xem
Ngày đăng: 28/11/2022
Đổi thay sau 2 năm sát nhập ở Hoàng Cương
760 lượt xem
Ngày đăng: 21/03/2022
Phát triển giao thông để thu hút đầu tư
743 lượt xem
Ngày đăng: 16/03/2022
Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba
603 lượt xem
Ngày đăng: 02/01/2022
GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ GIỎI
635 lượt xem
Ngày đăng: 20/12/2021
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN THANH BA
583 lượt xem
Ngày đăng: 17/12/2021
Thanh Ba miền quê hương yêu dấu
894 lượt xem
Ngày đăng: 14/07/2021
Tin trong huyện tuần 29 huyện Thanh Ba
745 lượt xem
Ngày đăng: 16/07/2021
Ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
542 lượt xem
Ngày đăng: 08/07/2021
HẠ NHIỆT MÙA NẮNG NÓNG CÙNG NGÀNH ĐIỆN
645 lượt xem
Ngày đăng: 30/06/2021
Thanh Ba "Vững tin hướng về ngày hội non sông"
612 lượt xem
Ngày đăng: 10/05/2021