Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10-HD/BTG 25/06/2020 Hướng dẫn tuyên truyền 73 năm ngày thương binh liệt sỹ Còn hiệu lực
23-CV/BTGHU 25/06/2020 Tuyên truyền 110 ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ Còn hiệu lực
01/06/2020 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI Còn hiệu lực
19-CV/BTG 21/05/2020 V/v tổng hợp ý kiến đóng góp các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI Còn hiệu lực
17-CV/BTG 20/05/2020 V/v tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề " Tự hào một dải biên cương" Còn hiệu lực
16-CV/BTGHU 19/05/2020 V/v tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III Còn hiệu lực
933/TB-THADS 15/04/2020 Thông báo thực hiện triển khai thí điểm phần mềm hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự Còn hiệu lực
176/STTTT-TTBCXB 13/04/2020 Tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 7 và hội sách Online Còn hiệu lực
1357 /UBND-KGVX 03/04/2020 Về việc tiếp tục số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Còn hiệu lực
416/UBND-YT 28/03/2020 Về việc quyết liệt thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của TT Chính Phủ; Chỉ thị số: 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Còn hiệu lực
10-CV/BTG 26/03/2020 Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Còn hiệu lực
255-KH/BTCTW 18/03/2020 Thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Còn hiệu lực