Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
46-CV/BTGHU 23/12/2020 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Còn hiệu lực
16-HD/BTG 14/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) Còn hiệu lực
92/KH-SVHTTDL 11/11/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
727/SVHTTDL-QLVH&GD 26/10/2020 Về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
158/HD-BTGTW 22/10/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) Còn hiệu lực
84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN 13/10/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
11/09/2020 Đề cương tuyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Còn hiệu lực
3384/UBND-KGVX 03/08/2020 V/v Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Còn hiệu lực
30/07/2020 Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Đại An năm 2020 Còn hiệu lực
30/07/2020 phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra tiêu chí nông thôn mới xã đại an Còn hiệu lực
25-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (01/08/1930-01/08/2020) Còn hiệu lực
26-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/07/1910-15/07/2020) Còn hiệu lực