Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
494/SVHTTDL-QLVH&GB 09/07/2021 Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) Còn hiệu lực
01/HĐGBCTPT 18/03/2021 Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XI - năm 2021 Còn hiệu lực
03/03/2021 Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Còn hiệu lực
17-HD/BTG 24/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Ba (06/01/1947-06/01/2021) Còn hiệu lực
16-HD/BTG 14/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) Còn hiệu lực
92/KH-SVHTTDL 11/11/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
727/SVHTTDL-QLVH&GD 26/10/2020 Về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
158/HD-BTGTW 22/10/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) Còn hiệu lực
84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN 13/10/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
30/07/2020 phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra tiêu chí nông thôn mới xã đại an Còn hiệu lực
25-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (01/08/1930-01/08/2020) Còn hiệu lực
26-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/07/1910-15/07/2020) Còn hiệu lực