Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/HĐGBCTPT 18/03/2021 Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XI - năm 2021 Còn hiệu lực
48/KBTB-KTNN 05/03/2021 V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN Còn hiệu lực
03/03/2021 Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Còn hiệu lực
21/NQ-CP 26/02/2021 Nghị quyết về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Còn hiệu lực
3310/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Thanh Ba năm 2021 Còn hiệu lực
17-HD/BTG 24/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Ba (06/01/1947-06/01/2021) Còn hiệu lực
46-CV/BTGHU 23/12/2020 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Còn hiệu lực
16-HD/BTG 14/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) Còn hiệu lực
92/KH-SVHTTDL 11/11/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
727/SVHTTDL-QLVH&GD 26/10/2020 Về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
158/HD-BTGTW 22/10/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) Còn hiệu lực
84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN 13/10/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất tổ Hùng Vương Còn hiệu lực