Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/CV-BCĐ 10/01/2020 Công văn về việc đăng tải thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 tại huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
09/TL-VHCS 07/01/2020 Thể lệ cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền - Văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Gắn kết và Chủ động thích ứng" Còn hiệu lực
30-HD/HU 25/12/2019 Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930-02/02/2020); 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940-3/2020); 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Ba (06/01/1947-06/01/2020) và đón xuân Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
19-TT/HU 01/11/2019 Thông tri của BTV Huyện ủy Thanh Ba v/v lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 Còn hiệu lực
06/HD-BCĐ 10/09/2019 HƯỚNG DẪN Bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019 Còn hiệu lực
981/UBND-NV 06/09/2019 V/v thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học Còn hiệu lực
1996/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Thanh Ba năm 2018 Còn hiệu lực
3380/UBND-NCKS 25/07/2019 Công văn vv tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL Còn hiệu lực
129/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo vv công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại thị trấn Thanh Ba và phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
04/07/2019 Thư mời tham dự Ngày hội Văn hóa Du lịch Làng nghề Đất Tổ năm 2019 Còn hiệu lực
31/BCH-VPTT 02/07/2019 Công văn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông Còn hiệu lực
10/06/2019 Vv cung cấp tài liệu tuyên truyền về một số biện pháp khẩn về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Còn hiệu lực