Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá
  • Cập nhật: 30/05/2022
  • Lượt xem: 1916 lượt xem

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Thanh Ba đã đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, từ đó nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) xây dựng môi trường làm việc văn minh, không khói thuốc.

Có mặt tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Ba vào một buổi sáng đầu tuần khi cán bộ, công chức đang làm việc hăng say, người dân tới liên hệ làm việc tại Bộ phận “một cửa” khá đông, chúng tôi thấy các pa-nô, áp phích tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), biển cấm hút thuốc lá được gắn ở tất cả các phòng làm việc, phòng họp, nơi đông người qua lại... nội quy cấm hút thuốc tại cơ quan được niêm yết công khai.

Nhằm thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Đảng ủy, UBND thị trấn Thanh Ba đã đưa nội dung PCTHCTL vào chỉ tiêu thi đua để tuyên truyền vận động cán bộ, công chức hàng năm, đồng thời phân công lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc. Đoàn Thanh niên thị trấn cũng thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, tuyên truyền trực tiếp cho người dân đến liên hệ làm việc tại UBND thị trấn... Qua đó, mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới toàn thể CNVCLĐ, người dân nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và ý thức tự giác của mỗi người trong công tác PCTHCTL.

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng thuốc lá tại UBND thị trấn, chúng tôi được biết, trước đây, khi đến trụ sở UBND thị trấn còn có tình trạng, CNVCLĐ hút thuốc lá và người dân đến liên hệ làm việc cũng hút thuốc, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng đó đã chấm dứt hoàn toàn, khuôn viên của UBND thị trấn không còn gạt tàn, vỏ bao, đầu mẩu, mùi thuốc lá...

Đồng chí Đỗ Đức Hoa - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Ba cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cùng ý thức, trách nhiệm của mỗi CNVCLĐ tại UBND thị trấn đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn trong việc PCTHCTL. Thời gian tới, để duy trì và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, Đảng ủy, UBND thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương chấp hành các quy định về việc không hút thuốc lá nơi công sở, tạo tấm gương tốt để đội ngũ CNVCLĐ và người dân trên địa bàn học tập và làm theo”.

Báo Phú thọ