Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thanh Ba 2021
  • Cập nhật: 18/10/2021
  • Lượt xem: 8463 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Thanh Ba năm 2021. Cụ thể:

1. Cơ cấu, số lượng tuyển dụng:

  Tổng số: 42 giáo viên. Trong đó:

  - Giáo viên bậc tiểu học: 32 giáo viên. Trong đó:

            + Giáo viên văn hóa tiểu học: 22 giáo viên.

            + Giáo viên môn Tiếng anh: 04 giáo viên.

            + Giáo viên môn Tin học: 06 giáo viên.

  - Giáo viên bậc trung học cơ sở: 10 Giáo viên. Trong đó:

            + Giáo viên môn Toán học: 05 giáo viên.

            + Giáo viên môn Ngữ văn: 05 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Thời gian, địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển:

a. Thời gian: Từ ngày 13/10/2021 đến 16h30' ngày 10/11/2021: Phát hành và Tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

b. Địa điểm: Tại phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh xem thông báo niêm yết tại Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba; Trang thông tin điện tử huyện Thanh Ba (địa chỉ http:\\thanhba.phutho.gov.vn) hoặc liên hệ với Hội đồng xét tuyển để được hướng dẫn cụ thể (Đ/c Thành - Số điện thoại: 0943.172.353).