Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10
  • Cập nhật: 22/06/2022
  • Lượt xem: 132 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/6/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Căn cứ kết quả chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả điểm thi như sau:

Thí sinh tra cứu điểm thi từ 10 giờ ngày 22/6/2022 tại website:

http://tracuudiem.thi.phutho.vn

http://tracuudiem1.thi.phutho.vn

- http://tracuudiem2.thi.phutho.vn.

Nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (nếu có) tại đơn vị đăng ký dự thi trước 9 giờ ngày 26/6/2022.

Các đơn vị nhận bảng điểm thi tại Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 23/6/2022.

Photo bảng điểm thi và niêm yết tại bảng tin của đơn vị trước 13 giờ ngày 23/6/2022.

Hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi, làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi (nếu có), tập hợp đơn đề nghị phúc khảo nhập vào phần mềm trước 10 giờ ngày 26/6/2022; ​trực tiếp nộp Đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh; công văn kèm Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo về Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo trước 14 giờ ngày 26/6/2022.

Báo Phú Thọ