Thanh Ba tổ chức liên hoan hát múa dân ca năm 2023
  • Cập nhật: 04/02/2023
  • Lượt xem: 1104 lượt xem

Ngày 4/2 (tức 14 tháng Giêng), tại Đền Du Yến, xã Chí Tiên, Trung tâm VH-TT-DL và truyền thông huyện Thanh Ba phối hợp với xã Chí Tiên tổ chức Liên hoan hát múa dân ca năm 2023.Tham gia liên hoan là hàng trăm diễn viên không chuyên, nhạc công đến từ các đơn vị đã biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc dân ca, được dàn dựng công phu với nhiều thể loại đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giàu tính giáo dục truyền thống cách mạng và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu...Liên hoan múa hát dân ca huyện Thanh Ba là sân chơi bổ ích, lành mạnh để những người yêu thích hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, góp phần định hướng thẩm mỹ văn hóa văn nghệ,  tăng cường khối đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Bên cạnh đó, Liên hoan khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển góp phần bồi đắp, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát huy những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến tạo nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu phát triển các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, xã hội góp phần xây dựng huyện Thanh Ba đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023.