Thanh ba Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 1241 lượt xem

Để chủ động trong công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022, Ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện Thanh ba đã xây dựng kế hoạch với các phương án cụ thể; đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc PCTT; chuẩn bị về lực lượng, phương tiện; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão.


Trước diễn biến của thời tiết và để chủ động trong công tác PCTT-TKCN năm 2022, Huyện Thanh Ba đang thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác PCTT. Tổ chức tốt chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có thông báo kịp thời cho nhân dân phòng, tránh; rà soát, nắm chắc các phương tiện, trang thiết bị phục vụ PCTT - TKCN hiện có của địa phương để kịp thời huy động ứng cứu khi có sự cố thiên tai. Chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch PCTT - TKCN, phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức thực hiện tốt phòng ngừa, ứng phó các tình huống thiên tai; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với LLVT ứng cứu kịp thời khi xảy ra các tình xảy ra. Trong đó, LLVT huyện được xác định là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác PCTT- TKCN đã tham mưu và chủ động xây dựng các tình huống thiên tai có thể xảy ra và phương án ứng cứu. Xác định các khu vực trọng yếu cần đề phòng, cảnh báo khi có thiên tai. Trên cơ sở đó, xây dựng các tình huống cụ thể gắn với các biện pháp xử lý sát với tình hình thực tế địa phương.  Quan điểm chỉ đạo trong PCTT- TKCN của huyện là “Tích cực, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó lấy phòng tránh là chủ yếu.