Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
  • Cập nhật: 31/05/2022
  • Lượt xem: 2697 lượt xem

Ngày 31/5, huyện Thanh Ba đã tham gia Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Trung tâm huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.


Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai, phổ biến những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, các nghị định và văn bản hướng dẫn như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP  ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của chính Phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC).


Đồng thời, hội nghị cũng dành thời gian để học viên chủ động trao đổi, thảo luận nêu ra những khó khăn, vướng mắc và các tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử phạt VPHC và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, sai sót trong quá trình kiểm tra công tác xử lý VPHC.


Việc triển khai, tập huấn Luật nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung các điểm mới của Luật, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có chức năng tham mưu, thẩm quyền xử lý, xử phạt VPHC nắm vững, từ đó góp phần triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý VPHC trên địa bàn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

Hải Minh