Lãnh đạo huyện Thanh Ba kiểm tra cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn
  • Cập nhật: 03/02/2023
  • Lượt xem: 594 lượt xem

Ngày 3/2/2023, đồng chí Nguyễn Kim Hải – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất, cho phương án nâng cấp, sửa chữa nhằm duy trì và nâng mức chuẩn tại các trường: Tiểu học Đông Lĩnh, Tiểu học hanh Cù 2 và Mầm non Đồng Xuân. Cùng đi có lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Đầu tư Xây dựng huyện.


Hiện nay, trên địa bàn hnuyện Thanh Ba có 59/59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%, trong đó ... trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tuy nhiên về cơ sở vật chất ở một số trường học còn gặp nhiều khó khă do thời gian sử dụng qua nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng; số lượng học sinh tại một số địa phương tăng lên, các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học còn thiếu chưa đáp ứng đủ các tiêu chí duy trì, nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn Quốc gia.Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại các trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kim Hải đề nghị: Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các nhà trường rà soát, xây dựng phương án hợp lý đối với những trường có nhu cầu đầu tư, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình phòng học, phòng chức năng. ...Chính quyền địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để các trường học duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Đối với Ban Giám hiệu các nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, trong thời gian tiến hành sửa chữa, nâng cấp, các trường phải chủ động bố trí các phòng học cho học sinh sao cho hợp lý nhất, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, sau khi các công trình được sửa chữa bàn giao đưa vào sử dụng, các nhà trường phải bảo quản, giữ gìn và phát huy tối đa hiệu quả các công trình./.

Hải Minh