Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tháng 5/2022
  • Cập nhật: 30/05/2022
  • Lượt xem: 2144 lượt xem

Sáng ngày 30/5, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị để nghe Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện NQ số 04, 05 ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025” và “Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ giai đoạn 2021-2025” cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Theo đó, trong 1 năm thực hiện Nghị quyết, các chính sách hỗ trợ của huyện đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 108,5 triệu đồng/ha; các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa đạt bình quân từ 180-250 triệu đồng/ha. 100% các xã, thị trấn có mô hình sản xuất được chuyển giao, ứng dụng các giải pháp KH - CN; trên 30% số xã có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao và 4 sao; có 2 sản phẩm tạo ra được đóng gói, gắn nhãn và tiêu chuẩn....Đến nay, 18/18 xã đạt chuẩn NTM.

Đối với Nghị quyết 05: Sau 1 năm triển khai, huyện Thanh Ba đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển hệ thống kế cấu hạ tầng; tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc. Nhiều công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện theo hướng tập trung, đẩy nhanh tiến độ tạo động lực cho phát triển KT-XH trên địa bàn. Đến thời điểm này, huyện Thanh Ba đang triển khai 03 dự án giao thông trọng điểm ( Tuyến đường giao thông kết nối từ nút giao Km30 Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đến trung tâm huyện Thanh Ba; Tuyến đường kết nối từ trung tâm huyện đi cụm công nghiệp Bãi Ba qua tỉnh lộ 314 với nút giao IC9 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía nam của huyện); 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích 186,74 ha (Cụm công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba, Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành và Cụm công nghiệp Bãi Ba 2). Tỷ lệ lấp đầy chung của cụm đạt 65%....


Cũng tại HN, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã thông qua Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2020-2025, 2021-2026; trưởng phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030, 2026-2031; Báo cáo công tác nhân sự Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027.


Để hoàn thành mục tiêu của các Nghị quyết trong những năm tiếp theo, huyện Thanh Ba xác định: Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; huy động tối đa nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động, nhất là nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh công tác GPMB; đẩy mạnh công tác dồn đổi ruộng đất, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; Tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, phát triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi giá trị sản phẩm, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập của người dân nông thôn./.

Hải Minh