Đảng ủy Quân sự huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương
  • Cập nhật: 26/05/2022
  • Lượt xem: 1452 lượt xem

Chiều 26/5, Đảng ủy Quân sự huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Dự chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.


Trong 10 năm qua, Lực lượng vũ trang huyện Thanh Ba đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở các Nghị quyết của cấp trên, Đảng uỷ Quân sự huyện đã nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, bám sát phương châm "Cơ bản- Thiết thực - Vững chắc", chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng, nhiệm vụ chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, cán bộ chiến sĩ Dân quân tự vệ là trọng điểm. Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo làm tốt các mặt chuẩn bị vật chất, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch, tiến hành huấn luyện đảm bảo đầy đủ nội dung.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Ba đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong những năm qua. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đồng chí yêu cầu Đảng uỷ Quân sự huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động vê công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong công tác diễn tập…