Các trường học hoàn thành tổng kết năm học 2021-2022
  • Cập nhật: 01/06/2022
  • Lượt xem: 1625 lượt xem

Đến thời điểm này, các trường từ bậc học mầm non đến bậc THPT trên địa bàn huyện đã hoàn thành tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch.

 

 

Năm học 2021 – 2022, toàn huyện Thanh Ba có tổng số 61 trường học, trong đó có 20 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 19 trường THCS, 2 trường THPT và 01Trung tâm GDNN, GDTX. Trong năm học vừa qua, cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu trong công tác dạy học, cô và trò các trường đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, nỗ lực phấn đấu thi đua “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, các trường đã chủ động đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giảng dạy, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.