Thẩm định xã Hoàng Cương đạt chuẩn Nông thôn mới
  • Cập nhật: 17/09/2021
  • Lượt xem: 5262 lượt xem

Ngày 17/9, đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh làm trưởng đoàn đã thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021 tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba.Đoàn thẩm định của tỉnh đã đi thực tế để kiểm tra, thẩm định việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa và việc thực hiện 19 tiêu chí theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã. Đặc biệt, qua xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, môi trường được quan tâm xanh-sạch-đẹp, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,55 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,5%; vệ sinh môi trường được bảo đảm; kết quả cho thấy, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đều đạt từ 90% trở lên. Xã đã chủ động trong việc huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM....


Trên cơ sở kiểm tra thực tế và các ý kiến thảo luận của các sở ban, ngành  các thành viên đoàn thẩm định đều thống nhất xã Hoàng Cương đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


Kết luận hội nghị, đoàn thẩm định đánh giá cao sự nỗ lực của xã Hoàng Cương trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài,  xã Hoàng Cương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với xây dựng NTM; quan tâm công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn XH, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

 

Hải Minh - Quang Mạnh (Đài TT Thanh Ba)