KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2022) Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  • Cập nhật: 14/10/2022
  • Lượt xem: 1079 lượt xem

Ngày 15/10/1949, trên báo “Sự thật” đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã xác định rõ vị trí, vai trò của công tác “Dân vận khéo” trong thực hiện đổi mới phương thức công tác dân vận. Từ thành công bước đầu của Hội thi “Cán bộ dân vận khéo” vào năm 2002, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm tới việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng trên địa bàn tỉnh.