Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới
  • Cập nhật: 30/09/2022
  • Lượt xem: 1345 lượt xem

Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba xã Mạn Lạn, Phương Lĩnh và Vũ Yển. Sáp nhập tháng 1/2020, qua rà soát, xã mới đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.