Hội nghị đầu bờ đánh giá, tổng kết mô hình cây gai xanh AP1 tại xã Ninh Dân
  • Cập nhật: 13/09/2021
  • Lượt xem: 7031 lượt xem

Ngày 13/9/2021, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị đầu bờ để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình cây gai xanh AP1. Mô hình được triển khai tại khu 12, xã Ninh Dân, với quy mô trên 0,6ha. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Hoàn - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Tình - UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.Quá trình trồng và chăm sóc cho thấy: Cây gai xanh AP1 là cây lưu gốc, việc đầu tư làm đất, cây giống và công trồng chỉ thực hiện 01 lần nhưng cho thu hoạch trong vòng từ 08-10 năm, mỗi năm có 4-5 vụ;việc trồng và chế biến cây gai xanh sẽ mang lại thu nhập cao gấp 3-4 lần các loại cây truyền thống ngô, khoai, sắn,….Đồng thời, đây cũng sẽ là mô hình sản xuất tạo chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, có hiệu quả kinh tế lâu dài, mang đến việc làm thường xuyên, ổn định đời sống cho người nông dân.Cây gai xanh AP1 đã được huyện Thanh Ba đưa vào trồng thử nghiệm  trên địa bàn từ năm 2019. Việc Công ty Cổ phần An Phước vừa cung cấp giống, vừa hỗ trợ sản xuất và thu mua 100% sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ là cơ hội tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho người nông dân.Trên cơ sở hiệu quả mô hình cây Gai xanh AP1 tại xã Ninh Dân,trong thời gian tới huyện Thanh Ba sẽ tiếp tục phối hợp triển khai mở rộng diện tích ở các xã khác trong huyện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của địa phương./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba