Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở
  • Cập nhật: 15/09/2021
  • Lượt xem: 5962 lượt xem

Ngày 15/9, Hội LHPN huyện Thanh Ba đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2021.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 80 học viên là cán bộ Hội viên phụ nữ ở cơ sở. Trong thời gian 1 ngày các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Cuộc vận động xây dựng  gia đình 5 không, 3 sạch gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Triển khai đề án 939 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và hướng dẫn xây dựng các mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế hội và Hợp tác xã tại cơ sở.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú thọ tổ chức tập huấn kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy rừng cho chị, em phụ nữ ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở về lý luận chính trị và các kiến thức KHKT, nội dung nghiệp vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Ngay sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tổ chức triển khai các nội dung đã được nghiên cứu tới đông đảo cán bộ, hội viên tại địa phương mình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Hội và địa phương phát động; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó phát triển kinh tế, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba