Tổng kết công tác MTTQ, Người cao tuổi năm 2021; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 19/01/2022
  • Lượt xem: 4513 lượt xem

Sáng 18/1/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị Tổng kết công tác mặt trận, người cao tuổi năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tới dự có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các phòng, ban, ngành và đại diện MTTQ 19 xã, thị trấn.


Năm 2021, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ huyện Thanh ba đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp. Đặc biệt, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, đã tiếp nhận trên 2,7 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa vật tư của 525 lượt đơn vị cá nhân. Trong năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã trao tặng 10.248 xuất quà trị giá trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ 42 hộ nghèo xóa nhà tạm với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó MTTQ các cấp trong huyện cũng đã phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai, phát động và thực hiện có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động “Vì người nghèo”… Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân thông qua công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân, hoạt động của Ban, Tổ tư vấn, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng… Từ đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin tưởng trong Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Năm 2022, Uỷ ban MTTQ huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; Triển khai, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận độngnhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò giám sát, tham gia phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh.

 

Cũng tại Hội nghị Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện đã tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và hiệp thương bầu bổ sung 6 Ủy viên UB MTTQ huyện, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022 với MTTQ các xã, thị trấn.

 

Nhân dịp này, UBMTTQ huyện Thanh Ba vinh dự đón nhận cờ thi đua của UB MTTQ tỉnh Phú Thọ; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Thu Hà