Thanh Ba giao lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an năm 2021
  • Cập nhật: 26/01/2021
  • Lượt xem: 495 lượt xem

Hội đồng NVQS huyện Thanh Ba vừa tổ chức hội nghị giao lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an năm 2021.

Năm 2021, huyện Thanh Ba được tỉnh giao tuyển chọn 192 công dân tham gia nghĩa vụ, trong đó nghĩa vụ quân sự là 166 công dân và công an là 26 công dân. Qua các bước tuyển chọn, đến nay, huyện đã hoàn thành việc tuyển chọn công dân trong độ tuổi nhập ngũ đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ với 264 công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe. 

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm nay, Chủ tịch HĐ NVQS huyện yêu cầu các thành viên hội đồng, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung làm tốt những nội dung từ nay đến ngày giao nhận quân; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực vận động gia đình và thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS; tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, tạo khí thế phấn khởi thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch HĐ NVQS huyện Thanh Ba đã giao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho Chủ tịch HĐ NVQS của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba